Стиропор , стиропор пяна,или епс е материал, който се използва основно за изолация или в опаковъчната промишленост. С напредването на технологиите и еволюциата на компютрите, стиропорът от изолационен материал намира други приложения и се трансформира във всякакви 3Д форми различни размери, изработени с изключителна точност.

С неограничените си възможности Foam Cut технологията позволява пресъздаванетото на скулптури, статуи, реплики на автомобили и индивидуални форми от стиропор. Foam Gut продуктите са изработени много прецизно. В зависимост от предназначението си епс изделиятa са със специално покритие или боя. Продуктите от стиропор намират широко приложение в строителството, реставрацията на сгради, дискотеки, външни обемни реклами, кино, телевизия, изложби и изложения.